Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Michaľany.

VEĽKONOČNÉ PRIANIE

Milí spoluobčania, jar patrí medzi jedno z najkrajších ročných období a veľkonočné sviatky sú nepochybne najkrajším sviatkom tohto ročného obdobia. Sú symbolom znovuzrodenia, plodnosti, obdobím, keď máme možnosť intenzívne pozorovať tajomstvo prebúdzajúcej sa k životu prírody okolo nás, rozkvitanie kvetov, pučanie stromov či ranný vtáčí spev. Predovšetkým sú však sviatkami duchovného pokoja a harmónie. Aj… Čítať viac

Vianočné prianie

Prichádza sviatočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, Vianočnej nálade každý z nás podlieha.Zabudnime na smútok, zanechajme zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas Vianočný, zvonček tíško cinká, tak nech každému sa splní túžba, aspoň malilinká.Prajeme Vám, Vašim rodinám i blízkym, príjemné prežitie… Čítať viac

Mesiac ÚCTY K STARŠÍM

Milí naši dôchodcovia! S úctou a vrelou vďakou na perách ,mi dovoľte pár slov, pri príležitosti mesiaca osláv vášho životného obdobia, vašej chuti žiť a bojovať, nevzdávať sa navzdory nepriazňam osudu. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa… Čítať viac

VEĽKÁ NOC

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja. Prajem Vám i Vašim rodinám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov i v tejto ťažkej dobe. Váš starosta Link pre veriacich https://www.ekostol.sk/