Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Michaľany.

VEĽKÁ NOC

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja. Prajem Vám i Vašim rodinám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov i v tejto ťažkej dobe. Váš starosta Link pre veriacich https://www.ekostol.sk/