Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dohoda č. 23/45/010/85

ID: 05/2023 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

20.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva č. 4/2023

ID: 04/2023 – Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany

13 500,00 €

18.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.1.2023

Suma s DPH 13 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Futbalový klub TJ Lokomotíva ŠM Michaľany

Dodávateľ - Sídlo Športová 182/7, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 31948685

Prílohy

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

ID: 02/2023 – VEQER

12.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ VEQER, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Konventná 1626/9, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 51098270

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: 01/2023 – AXBENET

500,00 €

10.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.1.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ AXBENET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 6, 917 00 Trnava

Dodávateľ - IČO 34109803

Prílohy

Dohoda č. 22/45/012/28

ID: 067/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

8.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 52/2022

ID: 066/2022 – 1. východoslovenská OZV

1.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ 1. východoslovenská OZV, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 27, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 53021665

Prílohy

Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

ID: 065/2022 – FÚRA s.r.o.

1.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ FÚRA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO 36211451

Prílohy

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

ID: 064/2022 – SPP - distribúcia

7.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ SPP - distribúcia , a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35910739

Prílohy

Dohoda o sponzorskom dare

ID: 060/2022 – AXBENET

2 000,00 €

3.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.9.2022

Suma s DPH 2 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ AXBENET, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 6, 917 00 Trnava

Dodávateľ - IČO 34109803

Prílohy

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ – KE-VO-367/2022

ID: 063 – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151866

Prílohy

Zmluva č. 62/2022

ID: 062/2022 – ROŇAVČATÁ

1 000,00 €

25.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.10.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ ROŇAVČATÁ, občianske združenie

Dodávateľ - Sídlo MŠ, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 42245150

Prílohy

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129025 v rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

ID: 061/2020 – Implementačná agentúra Ministerstva práce

25.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 6, 814 55 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30854687

Prílohy