Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 28/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov/dotácie/ na rok 2022

ID: 028/2022 – Gréckokatolícky farský úrad Lastovce

17.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Gréckokatolícky farský úrad Lastovce

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 124, 076 14 Lastovce

Dodávateľ - IČO 31952445

Prílohy

Zmluva o dielo č. 27/2022

ID: 027/2022 – Peter Beca AZ

35 813,46 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 35 813,46 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Peter Beca AZ

Dodávateľ - Sídlo Majerská 85/34, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 33157294

Prílohy

Zmluva o dielo č. 26/2022

ID: 026/2022 – Marián Kalinič- Top Kov

137 789,36 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.5.2022

Suma s DPH 137 789,36 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Marián Kalinič- Top Kov

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 157/25, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 42409578

Prílohy

Zmluva č. 24/2022

ID: 024/2022 – OLD STARS Michaľany

1 000,00 €

11.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ OLD STARS Michaľany

Dodávateľ - Sídlo Na sídlisku 363, 076 14 Michaľany

Dodávateľ - IČO 42245303

Prílohy

Zmluva č. 322 0749

ID: 023 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

9.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Mandátna zmluva č. 1/05/2022 na výkon stavebného dozoru a odborného poradenstva

ID: 022/2022 – Anna Olahová

960,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.5.2022

Suma s DPH 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Anna Olahová

Dodávateľ - Sídlo J. Kostru 1, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 35480254

Prílohy

Dohoda číslo: 22/45/054/96

ID: 021/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

29.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 73/23, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-512-02130

ID: 020/2022 – Fond na podporu umenia

700,00 €

25.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.3.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Fond na podporu umenia

Dodávateľ - Sídlo Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 42418933

Prílohy

Zmluva č.19/2022 o dodávke plynu

ID: 019/2022 – SPP

21.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ SPP, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Zmluva č.18/2022 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

ID: 2022/018 – Bytový podnik Trebišov

8.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.4.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Bytový podnik Trebišov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Puškinova 18, 075 01 Trebišov

Dodávateľ - IČO 36175706

Prílohy

Zmluva č.17/2022-Nájomná zmluva

ID: 2022/017 – Zdenko Čikoš

400,00 €

6.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.4.2022

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Zdenko Čikoš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00000000

Prílohy

Zmluva č. 16/2022 Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 23.6.2020

Fúra s.r.o.

29.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Michaľany

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 108, 076 14 Michaľany

Objednávateľ - IČO 00331759

Dodávateľ Fúra s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 77, 044 42 Rozhanovce

Dodávateľ - IČO

Prílohy