Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 54/2021 Poistná zmluva

50,00 €

13.9.2021

ID

Začiatok účinnosti 17.8.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 50,00 €

Dodávateľ / Partner Komunálna poisťovňa

Zmluva č. 53/2021 o bežnom účte

9.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Prima banka, a.s.

Zmluva č. 52/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov

800,00 €

9.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 800,00 €

Dodávateľ / Partner OLD STARS Michaľany

Zmluva č. 51/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov

800,00 €

9.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 800,00 €

Dodávateľ / Partner Slovenský Červený kríž

Zmluva č. 50/2021 o poskytnutí finančných príspevkov

1 000,00 €

9.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 000,00 €

Dodávateľ / Partner Občianske združenie ROŇAVČATÁ

Zmluva č. 49/2021 o poskytovaní verejných služieb

9.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Slovak Telecom a.s.

Zmluva č. 48/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov pre Obec Michaľany

1 100,00 €

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 100,00 €

Dodávateľ / Partner Fond na podporu umenia

Zmluva č. 47/2021 Mandátna zmluva na technický dozor

700,00 €

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 700,00 €

Dodávateľ / Partner Michal Davla - ANNA

Zmluva č.45/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Gréckokatolícky farský úrad Lastovce

Zmluva č. 44/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov

500,00 €

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 500,00 €

Dodávateľ / Partner Rímskokatolícka farnosť Kazimír

Zmluva č. 43/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov

500,00 €

6.9.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 500,00 €

Dodávateľ / Partner Reformovaný farský úrad Michaľany

Zmluva o dielo č.46/2021

ID: 46/2021

17 008,43 €

12.8.2021

ID 46/2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 17 008,43 €

Dodávateľ / Partner Peter Beca AZ