Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Suma s DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb ID: 9928472451
18-03-2021
Popis
Staničná ulica 305/17
Zmluvný partner
Slovak Telekom, a. s.
Dátum účinnosti
18. marca 2021
Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
18-03-2021
Zmluvný partner
NATUR-PACK, a. s.
Dátum účinnosti
4. marca 2021
Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
03-03-2021
120,00 €
Zmluvný partner
Union poisťovňa, a.s.
Dátum účinnosti
1. marca 2021
Dodatok 2/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
03-03-2021
Zmluvný partner
Fura s.r.o.
Dátum účinnosti
3. marca 2021
Zmluva č. 21/2021 poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2021
03-03-2021
4 000,00 €
Zmluvný partner
Obecný stolnotenisový klub Michaľany o.z.
Dátum účinnosti
3. marca 2021
Zmluva č. 20/2021 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2021
03-03-2021
18 000,00 €
Zmluvný partner
TJ Lokomotíva ŠM Michaľany
Dátum účinnosti
28. januára 2021