Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Michaľany.

Zber nebezpečného odpadu 8.6.2021

Dňa 8.6.2021 od 8,45 – 9,45 hod. vo dvore starého Obecného úradu v Michaľanoch sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra. NEBEZPEČNÝM ODPADOM sa rozumie: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!

Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2021

VSD oznamuje obyvateľom obce Michaľany, že dňa 17.6.2021 dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na celej Majerskej ulici v čase od 11.10 hod. do 14.30 hod.. List od VSD v plnom znení je možné si prečítať tu.

„Vyzvi srdce k pohybu“

10 . máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Ako uviedla… Čítať viac

Zber dát medzinárodného projektu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho… Čítať viac

OZNAM: Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Michaľany predkladá termín a podmienky ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 Zápis sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 20.05.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok v budove materskej školy. Spôsob podávania žiadosti: Tlačivo „Žiadosť na predprimárne vzdelávanie“… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad

Vážení spoluobčania ! Oznamujeme vám, že do priestorov starého obecného úradu bude od pondelka (19.04.2021) pristavený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad pre občanov obce a nie pre podnikateľské subjekty. Do tohto veľkokapacitného kontajnera môžete vyviesť výlučne stavebný odpad a to: zvyšky tehál, kvádrov, zvyšky omietky, obkladačky a dlažby.

Zber OLEJOV 7.4 a 8.4.2021

Dňa 7.4. a 8.4. /streda a štvrtok / v čase od 8,00 do 12,00 môžu občania priniesť v plastových fľašiach použité jedlé oleje na starý obecný úrad, alebo na nový obecný úrad, kde ich prevezme poverený pracovník. starosta

VEĽKÁ NOC

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja. Prajem Vám i Vašim rodinám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov i v tejto ťažkej dobe. Váš starosta Link pre veriacich https://www.ekostol.sk/

Prerušenie distribúcie elektriny Michaľany

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v Michaľanoch v lokalite: Kde Kedy Čas celá ul. Dolná, celá ul. Športová, ul. Luhyňská č.d. 113/1 a 114/5 30. apríl 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Majerská 4. mája 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Nová, časť ul. Na Sídlisku od č.d. 342… Čítať viac