Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Michaľany.

Pripojenie k vodovodu

Po ukončení všetkých úkonov zo strany obce a prevzatí vodovodu do správy VVS môžu občania / ulice : Majerská, Za potokom a časť Luhyňskej /od dnes 29.6.2021 požiadať na klientskom centre v Trebišove o pripojenie k vodovodu. Nie je potrebné žiadne tlačivá overovať. Potrebujete: žiadosť o pripojenie, list vlastníctva pozemku – stačí vytlačený z katasterportálu… Čítať viac

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 20.7.,26.7. a 29.7.2021

Východoslovenská distribučná oznamuje, že pre nižšie uvedené odberné miesta je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v nasledovne: Dňa 20.7.2021 v čase od 11.00 do 13.00 hod. Dňa 26.7.2021 v čase od 11.00 do 13.00 hod. Dňa 29.7.2021 v čase od 11.00 do 13.00 hod.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Zber nebezpečného odpadu 8.6.2021

Dňa 8.6.2021 od 8,45 – 9,45 hod. vo dvore starého Obecného úradu v Michaľanoch sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra. NEBEZPEČNÝM ODPADOM sa rozumie: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!

Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2021

VSD oznamuje obyvateľom obce Michaľany, že dňa 17.6.2021 dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na celej Majerskej ulici v čase od 11.10 hod. do 14.30 hod.. List od VSD v plnom znení je možné si prečítať tu.

„Vyzvi srdce k pohybu“

10 . máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Ako uviedla… Čítať viac

Zber dát medzinárodného projektu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho… Čítať viac