Preskočiť na obsah

História obce

Chronologický prehľad dôležitých udalostí v našej obci

1252

prvá písomná zmienka o osade Michaľany a v roku 1273 doložená zmienka o obci

1389

obec sa uvádza ako Kismihaly

1404

názov obce Mihali

1749

postavený prvý ref. kostol a vybudovaná zem. kúria Jána Nedeckého

1784

pečiatka obce Gemerinde Mihalane

1785

postavený druhý rím. kat. kostol

1808

posledná zmienka o majeri Falučka

1809

postavený nový väčší ref. kostol

1825

vybudovaná zemianska kúria Pavla Battu

požiar v obci – zhoreli všetky domy okrem zem. kúrie a pár domov pri nej

1830

následkom choroby zomrelo v obci cca 50 ľudí

1831

obec sa zapojila do Východoslovenského sedliackeho povstania

1871 – 1873

výstavba železničných tratí

1871 ukončená výstavba železničnej trate Michaľany – Humenné
1872 ukončená výstavba železničnej trate Michaľany – Čop
1873 ukončená výstavba železničnej trate Michaľany – Košice

1918

po vzniku ČSR obec je pohraničnou obcou

1919

Michaľany sú sídlom okresu

1920

názov obce Michaľany

1922

zrušený okres Michaľany

1927

prvé obecné voľby v obci

1929

dokončená a otvorená obecná ľudová škola

1932

založenie športového klubu ŠK Michaľany a hasičského zboru v Michaľanoch

1936

ukončená výstavba židov. synagógy

1938

na základe Viedenskej arbitráže obec bola pripojená k hortyovskému Maďarsku (3.11.1938)

1944

oslobodenie obce ČA (2.12.1944)

1946

zriadená Meštianska škola Michaľany

1949

založené v obci JRD

1958

urobená na Hlavnej ulici bezprašná cesta

1963

dokončená výstavba 18 – triednej OSŠ

1964

vznik ŠM

1965

začala sa výstavba novej ulice Na Sídlisku

1969

dokončený a vysvätený reformovaný kostol

1975

dokončené a otvorené zdravotné stredisko

1986

dokončená výstavba Domu smútku v Michaľanoch

1992

dokončená budova kultúrneho domu a obecného úradu

1992

dokončený a vysvätený gr. kat. kostol

1994

vybudovaná bola čistiareň odpadových vôd

1996

ukončená výstavba a vysvätenie nového rím. kat. kostola

starý kostol bol zbúraný

1998

dokončená plynofikácia obce

(zdroj: SOBEK, Juraj, Mgr., 2002. Dejiny Michalian. Obecný úrad Michaľany s finančným prispením fondu PRO SLOVAKIA. s.112, s.113. ISBN 80-968790-6-5)