Obecná knižnica

Do našej knižnice neustále pribúdajú knihy. V tomto zozname nájdete nové tituly zakúpené do do 31.12.2022.

Veríme, že radi čítate a aj preto dávame do pozornosti KATALÓG KNÍH ZAKÚPENÝCH DO NAŠEJ KNIŽNICE DO 31.12.2021.

Cenník služieb a poplatkov

Obecné zastupiteľstvo v Michaľanoch na svojom zasadnutí dňa 06.12.2019 uznesením číslo 54/2019 schválilo Cenník služieb a knižných poplatkov nasledovne

Zápisné:

dospelí2,00 €na kalendárny rok
deti do 15 rokov1,00 €na kalendárny rok

Poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu

0,50 € – za každý dokument vrátený po stanovenej výpožičnej lehote (60 kalendárnych dní)

Účinnosť Cenníka služieb a poplatkov: 1.1.2020

Knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Michaľanoch

Čas výpožičiek:

UT: 12.30 – 15.00
ST: 09.00 – 12.00      12.30 – 15.00
ŠT: 12.30 – 18.00