Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Zverejnené

VZN Košického samosprávneho kraja č. 17/2021 z 13.12.2021 ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v platnom znení

23.12.2021