Samospráva

Ako vybavíte

Dane a poplatky

Evidencia obyvateľstva

Obecný úrad

Územný plan

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .