Kompostovanie

Všetko o kompostovaní na kompost.sk

PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí kompostéra

Návod na obsluhu kompostérov a príručka pre správne kompostovanie

Základné pravidlá kompostovania

Zverejnené 9. februára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.