Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Zoltán Tarbaj
Adresa: Obec Michaľany
Hlavná 108
076 14, Michaľany

Tel.: 0566702328

mobil: 0905427063

mobil (obecný úrad): 0903617096

Fax: 0566702329


E-mail:  obecmichalany@michalany.eu

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 11:00
Utorok 7:30 – 11:00
Streda 7:30 – 11:00
Štvrtok 7:30 – 11:00
Piatok 7:30 – 11:00

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Ing. Monika Hudačková

ZAMESTNANCI OBCE:

Eva Kaľavská

Samostatná referentka /účtovníčka/

056/6702328

Gabriela Kremenáková

Administratívna pracovníčka /matrikárka /

056/6702328

Marcela Džupinová

Samostatná referentka /správa registratúry/

056/6702328

Mária Kiraľová

Správca cintorína, upratovačka

0911 933 024

Radovan Oros

Vedúci  dopravy a údržby

0903 792 691

Stanislav Volesko

Údržba ČOV a OÚ

Pavol Gore

Údržba ČOV a OÚ

Jozefína Kondášová

Obecná knižnica