Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Verejnosť môže podávať v lehote 10 dní od vyvesenia na Úradnej tabuli pripomienky osobne na Obecnom úrade v Michaľanoch, zasielať poštou alebo na e-mailovú adresu obce Michaľany.