Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Michaľany.

PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE

Predbežne máme sľúbenú účasť poslanca NRSR P. Polláka a prednostu Okresného úradu v Trebišove Ing. G. Goreho.

Uskutočnila sa So 14.8 10:00