Preskočiť na obsah

Obecné nájomné byty

VZN č. 1/2020

Žiadosť s povinnými prílohami je možné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor k stiahnutiu nájdete tu.

Vzor žiadosti vám poskytneme aj na obecnom úrade. Žiadosť je možné podať osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín, alebo prostredníctvom pošty.

V bytovom dome sú dva vchody, 6 jednoizbových bytov na vstupnom podlaží a 12 trojizbových bytov na 2. – 4. nadzemnom podlaží.

Každý byt má samostatný kotol na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania, samostatné meranie elektrickej energie a samostatný vodomer. 

Úžitková plocha v bytovom dome 18 bytových jednotiek je zrejmá z pôdorysu.

Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce