Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Michaľany.

Zber nebezpečného odpadu 8.6.2021

Dňa 8.6.2021 od 8,45 – 9,45 hod. vo dvore starého Obecného úradu v Michaľanoch sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra. NEBEZPEČNÝM ODPADOM sa rozumie: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!

Prerušenie distribúcie elektriny 17.6.2021

VSD oznamuje obyvateľom obce Michaľany, že dňa 17.6.2021 dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny na celej Majerskej ulici v čase od 11.10 hod. do 14.30 hod.. List od VSD v plnom znení je možné si prečítať tu.

„Vyzvi srdce k pohybu“

10 . máj Svetový deň – pohybom ku zdraviu odštartuje IX. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“ Svetový deň – pohybom ku zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002. Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Ako uviedla… Čítať viac

Zber dát medzinárodného projektu PIAAC

Naša obec bola vybraná do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies), ktorý organizuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Výskum v SR realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aj vďaka podpore z Európskeho sociálneho… Čítať viac

OZNAM: Zápis detí do MŠ

Riaditeľstvo MŠ Michaľany predkladá termín a podmienky ZÁPISU DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2021/2022 Zápis sa uskutoční v dňoch od 10.05.2021 do 20.05.2021 v čase od 7.00 do 16.00 hod. za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok v budove materskej školy. Spôsob podávania žiadosti: Tlačivo „Žiadosť na predprimárne vzdelávanie“… Čítať viac

Veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad

Vážení spoluobčania ! Oznamujeme vám, že do priestorov starého obecného úradu bude od pondelka (19.04.2021) pristavený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad pre občanov obce a nie pre podnikateľské subjekty. Do tohto veľkokapacitného kontajnera môžete vyviesť výlučne stavebný odpad a to: zvyšky tehál, kvádrov, zvyšky omietky, obkladačky a dlažby.

Zber OLEJOV 7.4 a 8.4.2021

Dňa 7.4. a 8.4. /streda a štvrtok / v čase od 8,00 do 12,00 môžu občania priniesť v plastových fľašiach použité jedlé oleje na starý obecný úrad, alebo na nový obecný úrad, kde ich prevezme poverený pracovník. starosta

Prerušenie distribúcie elektriny Michaľany

VSD oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v Michaľanoch v lokalite: Kde Kedy Čas celá ul. Dolná, celá ul. Športová, ul. Luhyňská č.d. 113/1 a 114/5 30. apríl 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Majerská 4. mája 2021 od 11:00 hod. do 13:30 hod. celá ul. Nová, časť ul. Na Sídlisku od č.d. 342… Čítať viac

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MICHAĽANY

Riaditeľstvo Materskej školy v Michaľanoch oznamuje, že zápis do Materskej školy Michaľany na školský rok 2021/2022 prebehne za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok: Kde?                          v budove MŠ Kedy?                        od 10. mája do 20.mája 2021 v pracovných dňoch V akom čase?          od 7.00 hod. do 16.00 hod. Podmienky prijatia Do MŠ Michaľany sa prednostne prijímajú: prednostne sa… Čítať viac