Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Michaľany.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva č. 36/2021 o výpožičke hasičskej techniky – Súprava povodňovej záchrannej služby

ID: KRHZ-KE-VO-144/2021

21.5.2021

ID KRHZ-KE-VO-144/2021

Začiatok účinnosti 6.4.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmluva č. 35/2021 o poskytnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

ID: 3210864

18.5.2021

ID 3210864

Začiatok účinnosti 12.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 34/2021 dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

18.5.2021

ID

Začiatok účinnosti 3.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Východoslovenská energetika a.s.

Zmluva č. 33/2021 Dodatok č.1 k dohode č. 20/45/010/78

ID: TV2/AC/ZAM/2021/27071/92

7.5.2021

ID TV2/AC/ZAM/2021/27071/92

Začiatok účinnosti 6.5.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Úrad práce, soc. vecí a rodiny Trebišov

Zmluva č. 32/2021 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

7.5.2021

ID

Začiatok účinnosti 28.4.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Union poisťovňa, a.s.

Zmluva č. 31/2021 o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov

7.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ticket Service, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

ID: 9928472451

18.3.2021

ID 9928472451

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom, a. s.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

18.3.2021

ID

Začiatok účinnosti 16.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Slovak Telecom, a. s.

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

18.3.2021

ID

Začiatok účinnosti 16.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Štatistický úrad SR

Dodatok ku kúpnej zmluve

186,00 €

18.3.2021

ID

Začiatok účinnosti 5.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 186,00 €

Dodávateľ / Partner Ľubomír Petik

Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

18.3.2021

ID

Začiatok účinnosti 4.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner NATUR-PACK, a. s.