VEĽKÁ NOC

Kategória

Požehnaná Veľká noc vo svetle tohto radostného posolstva nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje radosti a pokoja. Prajem Vám i Vašim rodinám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov i v tejto ťažkej dobe.

Váš starosta

Link pre veriacich https://www.ekostol.sk/

Zverejnené 1. apríla 2021.
Bez úpravy .