Preskočiť na obsah

Mesiac ÚCTY K STARŠÍM

Zverejnené 30.10.2021.

Kategória

Milí naši dôchodcovia!

S úctou a vrelou vďakou na perách ,mi dovoľte pár slov, pri príležitosti mesiaca osláv vášho životného obdobia, vašej chuti žiť a bojovať, nevzdávať sa navzdory nepriazňam osudu. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas.

Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Radi by sme sa s Vami stretli osobne, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným, Vám – žiaľ nepriaznivá situácia nám to nedovolí.

Pri takýchto príležitostiach sa človeku neraz premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života. A preto skláňajme sa hlboko a ďakujme každému ránu, v ktorom sme sa zobudili a mohli sme uzrieť slnko, vidieť svet a objať svojich najbližších, stretnúť sa s priateľmi a počuť všetko čo je okolo nás. Vrúcnym želaním každého z nás je šťastný život. Úplné a dokonalé šťastie však neexistuje. Jednému chýba to, inému zasa čosi iné. Každý ľudský život je iný. Človek ho musí prijímať, žiť ho, ale sa nevzdávať, boriť sa s prekážkami a ťažkosťami, siahnuť až na dno síl s vedomím, že po každej búrke sa vyjasní a všetko skrásnie. Treba sa tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No nesmieme zabúdať i na čaro terajšieho života, že nerozhoduje len vek ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných.

Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi aj pre blaho našej obce, ktorú staviame ďalej na základoch, ktoré ste jej dali vy aj vašou nezištnou dobrovoľníckou prácou. V tejto oblasti ste nám veľkým vzorom a máme sa od vás čo učiť. Veľmi pekne vám za to ďakujeme.

Dovoľte, aby som Vám v mene našej obce, poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu, ale aj v mojom mene z úprimného srdca zaželal veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.

Nech Boh požehná roky, ktoré máte pred sebou, prežite ich obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji si užívajte život. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná.