Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Michaľany.

Výzva na jarné upratovanie – Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému prostrediu. V súvislosti s odpadmi a životným prostredím by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve, prostredí. Nemal by… Čítať viac

Ochrana lesov pred požiarmi

Vážení občania             Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov v prírode a používanie otvoreného ohňa na miestach, kde je možnosť jeho rozšírenia.             Ohrozenosť lesných porastov v tomto období… Čítať viac

Obecné nájomne byty

Informácie o novom bytovom dome a o podmienkach podávania žiadostí o pridelenie nájomného bytu nájdete na našej stránke: Obecné nájomne byty

Zrušený zber nebezpečného odpadu

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v štáte a vyhlásený núdzový stav a na zákaz vychádzania, z dôvodu ochrany pracovníkov aj obyvateľov našej obce nám FURA,s.r.o oznamuje, že zber nebezpečných odpadov budeme vykonávať podľa situácie.V stredu sa zber nebezpečných odpadov neuskutoční.O náhradných termínoch Vás budeme včas informovať.