Deratizácia verejných budov a priestranstiev

Kategória

Dnes, dňa 11.4.2022, sa bude na základe Rozhodnutia RÚVZ v popoludňajších hodinách vykonávať jarná deratizácia proti hlodavcom v priestoroch verejných budov i na verejných priestranstvách.

Zverejnené 11. apríla 2022.
Bez úpravy .