Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Michaľany

Zverejnené
4. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
4. novembra 2022 − 18. novembra 2022
Kategória

Prílohy