Odstránenie nelegálnej stavby

Zverejnené
12. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2022 − 26. októbra 2022
Kategória

Prílohy