Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu dňa 27.1.2022

Zverejnené 26.1.2022.

Kategória

Obec Michaľany oznamuje občanom našej obce, že dňa 27.1.2022 / štvrtok / od 9,15 – 10,30 hod. vo dvore starého Obecného úradu – zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra.

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení.

Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!