Preskočiť na obsah

Zber nebezpečného odpadu 8.6.2021

Zverejnené 7.6.2021.

Kategória

Dňa 8.6.2021 od 8,45 – 9,45 hod. vo dvore starého Obecného úradu v Michaľanoch sa uskutoční zber nebezpečného odpadu. Odpad preberá zodpovedný pracovník firmy Fúra.

NEBEZPEČNÝM ODPADOM sa rozumie: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.

Aj dôkladným separovaním pomáhame obci!!!