Preskočiť na obsah

Zápis do MŠ Michaľany

Zverejnené 5.2.2022.

Kategória

Riaditeľka MŠ Michaľany oznamuje, že zápis detí do MŠ Michaľany na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v mesiaci máj.

Podmienky prijímania do MŠ:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho vzdelávania,
  • 3-4 ročné deti, ktorých trvalé bydlisko je v obci Michaľany,
  • deti z okolitých obcí, ktorých starší súrodenec navštevuje (navštevoval) MŠ Michaľany,
  • ostatní žiadatelia, podľa poradia, v ktorom žiadosť do MŠ doručia.

Bližšie informácie týkajúce sa zápisu do MŠ Michaľany budú zverejnené k 30.4.2022 na webovom sídle MŠ Michaľany, FB MŠ Michaľany, FB obce Michaľany a vo vstupných priestoroch MŠ.

Slavomila Lacková

riad. MŠ Michaľany