Preskočiť na obsah

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY MICHAĽANY

Zverejnené 24.3.2021.

Kategória

Riaditeľstvo Materskej školy v Michaľanoch oznamuje, že zápis do Materskej školy Michaľany na školský rok 2021/2022 prebehne za dodržania všetkých, v tom čase platných, hygienických a protiepidemiologických podmienok:

Kde?                          v budove MŠ

Kedy?                        od 10. mája do 20.mája 2021 v pracovných dňoch

V akom čase?          od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Podmienky prijatia

Do MŠ Michaľany sa prednostne prijímajú:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania (PV)povinné
  • deti, ktoré pokračujú v plnení PV v MŠ
  • deti, ktorých trvalé bydlisko je v obci Michaľany

riaditeľka MŠ