Zápis detí do 1.ročníka ZŠ Michaľany 12.4.2022

Kategória

Zverejnené 12. marca 2022.
Bez úpravy .