Preskočiť na obsah

Začiatok školského roka v MŠ

Zverejnené 1.9.2021.

Kategória

Riaditeľstvo MŠ oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ Michaľany, že šk. rok 2021/2022 začne zajtra, dňa 2.9.2021, celodennou prevádzkou, od 7.00 hod. do 16.30 hod.. Všetky potrebné informácie už boli zverejnené v uplynulých dňoch aj na našej webovej stránke Materská škola Michaľany – AKTUÁLNE OZNAMY (estranky.sk). Prosíme rodičov detí, ktoré budú navštevovať MŠ v dopoludňajších hodinách (aj deti s určením adaptačného pobytu), aby si deti vyzdvihli o 12.00 hod.. Zároveň všetkých žiadame o dôsledné dodržiavanie všetkých pokynov, opatrení a protiepidemiologických nariadení!!!

Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať aj tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – je možné si tu stiahnuť, vytlačiť a pri nástupe dieťaťa do MŠ ho už mať vypísané. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je potrebné mať odovzdané pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky do MŠ v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov). Dieťa s príznakmi musí zostať doma!

Tlačivo tu zverejnené je určené len pre rodičov MŠ!!!!!!

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti186 KB / PDFStiahnuť

Ďakujem, teším sa na vás 🙂❤🍀.

riaditeľka MŠ