Preskočiť na obsah

Výzva na jarné upratovanie – Chráňme si spoločne prostredie, v ktorom žijeme!

Zverejnené 22.3.2021.

Kategória

Problematike životného prostredia a odpadového hospodárstva sa na celom svete venuje veľká pozornosť, čo potvrdzujú i legislatívne kroky jednotlivých štátov. Avšak ani tie najdokonalejšie predpisy a zákony nemôžu zabezpečiť potrebný vzťah človeka k životnému prostrediu.

V súvislosti s odpadmi a životným prostredím by si každý človek mal uvedomiť, že žije v určitom spoločenstve, prostredí. Nemal by len sebecky myslieť a starať sa len o svoje blaho, ale spoločným pričinením dbať o čo najmenšie nepriaznivé zaťaženie prírody. Poriadok, čistota a kultúra prostredia je ukazovateľom úrovne vzťahu občanov k svojmu okoliu, či samotnej obci. S príchodom jarného obdobia chceme spolu vytvoriť pre seba, svojich blízkych, ale hlavne pre budúce generácie čisté, zdravé a krásne prostredie.

Pozývame Vás, aby ste sa zapojili do vytvorenia krásneho, zdravého a čistého okolia. Vyčistili si a upravili nielen predzáhradky okolo rodinných domov, ale aj priľahlé priestranstvo pred ním –   kosenie ,     vyhrabanie priestorov… Buďme naším deťom a mládeži príkladom – tak ako boli nám – naši rodičia a starí rodičia.

Apelujeme na Vás, aby ste sa zapájali do separácie jednotlivých zložiek odpadu. Separovaním komunálneho odpadu prispievame k zníženiu objemu odpadu ukladaného na skládku, k šetreniu energie, k ochrane našich lesov.

Za kladný prístup všetkým obyvateľom vopred ďakujem.

                                                                                               Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce