Vyzdvihnutie Harmonogramu vývozu kom. a separ. odpadu

3.1.2022 zverejnil/a michalany_goreovci.

Kategória

Obecný úrad v Michaľanoch vám oznamuje, že Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu pre rok 2022 si môžete prevziať na obecnom úrade dnes do 12.00 hod., 4.1.2022 a 5.1.2022 t.j. utorok a stredu v čase od 8.00 hod. 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.