Preskočiť na obsah

Vyhlásenie petície za zachovanie Nemocnice s poliklinikou v Trebišove

Zverejnené 17.9.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania, z dôvodu pripravovanej reformy zdravotníctva SR sa uskutočnilo pracovné stretnutie starostov a primátorov Južného Zemplína, ktorého cieľom bolo oboznámiť sa s návrhom a dôsledkami plánovanej „Optimalizácie siete nemocníc“. Ministerstvom zdravotníctva navrhovaná transformácia nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú, znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení – neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské oddelenie a zároveň zabezpečuje LEN následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť. Z uvedeného dôvodu sa zástupcovia samospráv dohodli na spoločnom kroku, ktorým je vyhlásenie petície za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Starostovia samozrejme uskutočnia i ďalšie kroky, ktoré v danej situácii môžu pomôcť.

Každý občan našej obce môže túto petíciu podporiť a to spôsobom podpísania petičného hárku v papierovej forme alebo elektronicky na tomto odkaze MojaPeticia.sk – Petícia za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Fyzicky petičné hárky bude možné podpísať od pondelka 20.09.2021 na OÚ v Michaľanoch v čase úradných hodín. O ostatných miestach a možnostiach podpisu vás budeme informovať. Internetový odkaz na elektronické vyplnenie petície bude zverejnený na facebookovej a webovej stránske našej obce.

Vážení spoluobčania, táto petícia je dostupná pre všetkých obyvateľov tohto regiónu, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska. Chceme podotknúť, že táto Trebišovská nemocnica s poliklinikou patrí medzi najväčších zamestnávateľov nášho regiónu a momentálne prechádza veľkou modernizáciou.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)