Veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad

Kategória

Vážení spoluobčania !

Oznamujeme vám, že do priestorov starého obecného úradu bude od pondelka (19.04.2021) pristavený veľkokapacitný kontajner na stavebný odpad pre občanov obce a nie pre podnikateľské subjekty.

Do tohto veľkokapacitného kontajnera môžete vyviesť výlučne stavebný odpad a to: zvyšky tehál, kvádrov, zvyšky omietky, obkladačky a dlažby.

Zverejnené 17. apríla 2021.
Bez úpravy .