Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu KSK

Kategória

Zverejnené 4. novembra 2022.
Bez úpravy .