Rekonštrukcia chodníka Hlavná – Dolná ulica z dotácie za vyše 136 000 EUR

Kategória

Obec Michaľany bola úspešná so žiadosťou o poskytnutie dotácie na projekt „Rekonštrukcia chodníka na Ulici Hlavnej a Dolnej v obci Michaľany“ v celkovej výške 136 625,76 Eur, v rámci „zákona o podpore regionálneho rozvoja“, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Zverejnené 29. decembra 2021.
Bez úpravy .