Preskočiť na obsah

Prerušenie vyučovania v MŠ v dňoch 11.11.2021 – 19.11.2021

Zverejnené 10.11.2021.

Kategória

Obec Michaľany, ako zriaďovateľ MŠ Michaľany na pokyn RÚVZ Trebišov prerušuje v dňoch 11.11.2021 – 19.11.2021 prevádzku MŠ Michaľany z dôvodu ochorenia COVID – 19.

RÚVZ Trebišov nariaďuje karanténu:

1/ všetkým deťom, ktoré boli v MŠ v dňoch 8. – 10.11.2021,

2/ všetkým plne neočkovaným zamestnancom MŠ.

Zdravotný stav detí je potrebné sledovať, OČR je potrebné konzultovať s ošetrujúcim pediatrom.