Preskočiť na obsah

Používanie zábavnej pyrotechniky

Zverejnené 8.12.2023.

Kategória

     Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v rámci preventívno výchovnej činnosti informuje o používaní zábavnej pyrotechniky.  

Počas silvestrovských a novoročných osláv si viacerí ľudia odpustia používanie zábavnej pyrotechniky, ale stále sa nájde dosť takých, ktorí si bez ohňostrojov nevedia predstaviť prelom starého a nového roka.    

     Takmer v každom obchodnom centre ponúkajú zákazníkom prskavky, petardy, či inú zábavnú pyrotechniku. Bezproblémová a ľahká dostupnosť pyrotechniky I. a II. triedy niekedy okrem radosti a zábavy prináša so sebou aj bolesť, zranenie a utrpenie. Týmto rizikám sa dá vyhnúť dodržiavaním nasledujúcich bezpečnostných pravidiel.

Zásady používania zábavnej pyrotechniky:

 • Zábavnú pyrotechniku nakupujte len u certifikovaného predajcu, takto zakúpené výrobky majú návod na použitie, označenie triedy, je uvedený výrobca a dátum výroby a spotreby. Predajca je povinný poučiť kupujúceho, ako bezpečne používať zábavnú pyrotechniku.
 • Vždy si prečítajte a postupujte v súlade s návodom na použitie.
 • Pyrotechniku skladujte v pôvodných obaloch a na bezpečnom mieste.
 • Výrobky nerozoberajte, nevysýpajte pyrotechnické zálože a vzájomne ich nekombinujte.
 • V žiadnom prípade nie je vhodné nosiť pyrotechniku vo vreckách šiat.
 • Nebezpečná môže byť pyrotechnika, ktorá má poškodený, navlhnutý, roztrhnutý a znovu zalepený obal alebo je po záručnej dobe.
 • Je nutné rozlišovať, či daný výrobok je pre použitie v interiéri alebo vo vonkajšom prostredí. Nepoužívať pyrotechniku v horľavom prostredí.
 • Nebezpečné je manipulovať s nevybuchnutou pyrotechnikou – zlyhané výrobky treba ponechať na mieste 5 až 10 minút (podľa návodu) a potom ponoriť do vody na 24 hodín.
 • Lietajúce a vystreľovacie efekty zapaľujte tak, aby vám nevleteli do oka, do vlasov, pod odev, do bytu a podobne.
 • Piráty škrtnite o zápalkovú škatuľku a hneď odhoďte na bezpečné miesto.
 • Rakety je dobré pred odpálením vložiť do plastovej fľaše 1/3 naplnenej pieskom (kvôli stabilite), nie iba zapichnúť do zeme alebo udupaného snehu. Pre ľahší výmet rakety je vhodné túto upevnite tak, aby drevený hranolček spojený s raketou spoľahlivo vyletel do vzduchu. Pri zapaľovaní sa nenakláňajte nad raketu a nedržte stabilizátor v ruke.
 • Buďte ohľaduplní a zábavnú pyrotechniku neodpaľujte v blízkosti škôl, nemocníc, domovov dôchodcov a pod. Iniciované výrobky zábavnej pyrotechniky nehádžte medzi ľudí, malé deti a zvieratá.
 • Zábavná pyrotechnika neraz končí aj na balkónoch na sídliskách, preto je potrebné z týchto miest odstrániť všetky horľavé veci.