Poskytovanie dotácie na STRAVU v šk. r. 2021/2022

Kategória

Oznam je venovaný rodičom MŠ aj ZŠ !!!!

Zverejnené 13. júla 2021.
Bez úpravy .