Počas JESENNÝCH PRÁZDNIN MŠ Michaľany zatvorená !!!

Kategória

MŠ Michaľany oznamuje, že počas jesenných prázdnin, t.j. od 28.10.2021 do 1.11.2021 bude prevádzka v Materskej škole z ekonomických dôvodov prerušená.

Za pochopenie ďakujeme.

Zverejnené 20. októbra 2021.
Bez úpravy .