Preskočiť na obsah

Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Michaľany.

Späť na aktuálne vývesky

VZN Obce Michaľany č. 2/2024 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Michaľany, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Michaľany a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 zo dňa 06.06.2009, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného plánu obce Michaľany a mení a dopĺňa VZN č. 6/2023 zo dňa 19.04.2023, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Michaľany

VZN

Vyvesené do 11.7.2024