Preskočiť na obsah

Nájomné byty – žiadosť o pridelenie bytu

Vážení spoluobčania, na základe VZN č. 1/2020 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov v obci Michaľany, vám oznamujeme, že od 10.02. 2021 do 31.05.2021 je možné podávať žiadosti o pridelenie nájomného bytu v rozostavanej bytovej jednotke v Michaľanoch.

Žiadosť s povinnými prílohami je potrebné podať na predpísanom tlačive, ktorého vzor k stiahnutiu nájdete tu.

Vzor žiadosti vám poskytneme aj na obecnom úrade. Žiadosť je možné podať osobne na obecnom úrade v čase úradných hodín, alebo prostredníctvom pošty. Úradné hodiny na obecnom úrade počas trvania vyhláseného núdzového stavu sú každý pracovný deň od 07.30 hod. do 11. 00 hod.

V ponuke sú rôzne varianty bytových domov a to: 11 b.j., 14 b.j., 16 b.j., 18 b.j..

V bytovom dome sú dva vchody, 6 jednoizbových bytov na vstupnom podlaží a 12 trojizbových bytov na 2. – 4. nadzemnom podlaží.

Každý byt má samostatný kotol na prípravu teplej úžitkovej vody a vykurovania, samostatné meranie elektrickej energie a samostatný vodomer. 

Úžitková plocha v bytovom dome 18 bytových jednotiek je zrejmá z pôdorysu.