Oznámenie o úrovni vytriedenia a vyzbieraných množstvách

Zverejnené 21. decembra 2021.
Upravené 17. februára 2022.