ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

V našej školskej jedálni si treba jedlo objednávať ráno do 08:00 hodiny v príslušný deň. Jedálny listok a kontakt nájdete na tejto stránke https://www.eskoly.sk/skolska334/jedalen