Preskočiť na obsah

VZN č.7/2023 KSK z 8. decembra 2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK