Preskočiť na obsah

VZN č.6/2023 KSK z 8.decembra 2023 ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov