Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2023 ako dodatok č.1 k VZN č.2/2023 o obecných poplatkoch