Preskočiť na obsah

VZN č.4/2023 KSK z 26.6.2023 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č.5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj