Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2023 ako dodatok č.1 k VZN č.3/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Michaľany