Preskočiť na obsah

VZN č.2/2022 KSK z 19.12.2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov