VZN č. 1/2022 o obecných poplatkoch

Zverejnené
29. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2022 − 16. mája 2022
Kategória

Prílohy