Preskočiť na obsah

VZN č.1/2022 KSK z 19.12.2022 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie KSK č.18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK