Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 o vyhlásení záväznej časti  Zmien a doplnkov č. 1  Územného plánu obce Michaľany, ktorým sa vymedzujú záväzné časti  Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Michaľany a ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2009 , ktorým sa vymedzujú záväzné časti Územného  plánu  obce Michaľany